Ruth Laidmets

Haridustee
 • Läbinud Swedex A1-A2 testija koolituse Göteborgi rahvaülikoolis (2010) ning omab õigust testida antud keeletasemel. (Eestis Swedexi testimiskeskust hetkel ei ole.)
 • 4+2 õppekava teadusmagistri diplom Tartu Ülikooli skandinavistika erialal, teemaks soomerootslaste ja eestirootslaste kultuurikontaktid enne teist maailmasõda.  Lühendatud versioon magistritööst väljaandest Aiboland - Åboland: samarbete över havet, 2014toim: Solveig Sjöberg-Pietarinen, Martti Puhakka (Åbo museicentrals publikationer, 1797-9633 ; 71). (Aastatel 2007-2009 germaani filoloogia doktoriõpe).
 • Täiendanud ennast Uppsala ülikoolis kultuurikorralduse erialal (2001).
 • Saanud gümnaasiumiastme rootsi keele õpetaja kutsetunnistuse Tartu Ülikooli pedagoogilisel õppekaval (1999, võrdsustatud magistrikraadiga).
 • Õppinud Tartu Ülikoolis peaerialana rootsi keelt ja kirjandust, kõrvalerialana eesti keelt ja kirjandust (1993-1996). Ülikooliõpingute ajal täiendanud ennast Linköpingi (1994), Trondheimi (1995), Islandi (1997) ja Lundi ülikoolis (kirjandusteadus, keeleomandamisteooriad, foneetika, üldkeeleteadus, tõlketeooria, taani keel ja kirjandus, 1995-96) ning suvekursustel Billströmska rahvaülikoolis (1995) ning Kuggomi rahvaülikoolis (soomerootsi kirjandus ja kultuur, 1998). 
 • Osalenud rootsi keele õpetajatele ja võõrkeeleõpetajatele suunatud rahvusvahelistel konverentsidel, koolitustel ja töötubades (1998-2020), mh. esinejana (2010). Samuti läbitud maaturismialane koolitus, raamatupidamiskursus, analüüsikoolitus jpt.
 • Mõned publikatsioonid.
Töökogemus
 • tõlked, reisikorraldus, giidimine ja õpetamine Rootsi keele keskuses al. 2011 (koostöö erinevate reisifirmade ja tõlkebüroodega, Baltimaade rootsi keele õpetajatele mõeldud ainealase e-täienduskursuse läbiviimine Tartu Ülikoolis 2014-2015; 2018-2019).
 • rootsi keele asendusõpetaja firmas Samreis/Samres (2016-2017), pooleaastane intensiivkursus 0<B2.
 • õppekorraldusspetsialist ja programmijuht Tartu Ülikooli germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudis (2011-2015, mh. täiendusõppe juurutamine instituudis, suvekursuste ja ühe talveülikooli kursuse korraldamine, projektide kirjutamine ja projektirahade taotlemine, õppereiside, konverentside ja seminaride korraldamine).
 • rootsi keele õpetaja Jaan Poska Gümnaasiumis (2013-2015).
 • täiendusõppe peaspetsialist Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuses (praegune elukestva õppe keskus) (2009-2010).
 • rootsi keele assistent Tartu Ülikooli skandinavistika osakonnas (2002-2008) - loengukursused rootsi kirjandusest, keelest, Põhjamaade vähemusrahvustest, eestirootslastest, rootsi keele õpetamise didaktikast, seminarid, lõputööde juhendamine.
 • projekti "Möt Baltikum på Skansen" koordinaator Stockholmis (2001).
 • Rannarootsi muuseumi teadur Haapsalus (1999-2000) - suvekursuste korraldamine, näituste kokkupanek, Pakri aasta korraldamine (niplispitsi kursus, traditsioonilised Pakri pulmad).
 • rootsi keele õpetaja Tartu Ülikoolis, Tartu rahvaülikoolis (erinevad semestrid ajavahemikul 1996-2002).
 • inglise keele õpetaja Tartu Annemõisa koolis (1992-1994), Tartu 3. Keskkoolis (Raatuse kool, 1993-1994), Tartu Õppekeskuses (Kutsehariduskeskus, 1992-1994). 
Muud
 • Kirjutanud
  Rootsi keele grammatika miniteatmiku (2009, kirjastus Ilo).
 • Tõlkinud aimekirjandust ja ilukirjandust rootsi keelest eesti keelde (mh. Theodor Kallifatides, Alex Schulman, Johan Theorin, Anders Roslund, Johanna Mo, Camilla Grebe, Sofia Lundberg, Emelie Schepp, Martin Österdahl, Caroline Eriksson, Anna Bågstam, Inti Chavez Perez, Viveca Sten jt.), toimetanud romaanitõlkeid (Tove Alsterdal, Jessica Knoll).
 • Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni liige (aastast 2019).